[1]
Laeyendecker, B. 2015. Sociologen en bisschoppelijk beleid: Kritische overwegingen bij de dissertatie van Chris Dols, Fact Factory. Sociological Expertise and Episcopal Decision Making in the Netherlands, 1946-1972. Religie & Samenleving. 10, 1 (mei 2015), 44–62. DOI:https://doi.org/10.54195/RS.12263.