[1]
Huijzer, R. 2023. De Waal, Hans. 2021. Diaconaat en ouderen. Over de diaconale roeping van de kerk in de context van vergrijzing.: Utrecht: Eburon, pp. 215. Religie & Samenleving. 18, 1 (mrt. 2023), 50–52. DOI:https://doi.org/10.54195/RS.13823.