[1]
Smedes, T.A. 2023. Flipse, Ab, red. 2022. Jan Lever – Honderd. Terugblikken op leven en werk van VU-bioloog Jan Lever (1922-2010).: Donum Reeks XXI. Amsterdam: HDC Centre for Religious History, Vrije Universiteit Amsterdam, pp. 158. Religie & Samenleving. 18, 1 (mrt. 2023), 67–69. DOI:https://doi.org/10.54195/RS.13827.