(1)
Huijzer, R. De Waal, Hans. 2021. Diaconaat En Ouderen. Over De Diaconale Roeping Van De Kerk in De Context Van vergrijzing.: Utrecht: Eburon, Pp. 215. R&S 2023, 18, 50-52.