1.
de Koning D, Bosman F. ’Neem mijn ei, eet ervan en vergeet mij niet’ : De inclusief-ecologische voorstelling ’Herinner ons’ als casus van interperformativiteit en intertekstualiteit in klimaatperformancekunst. R&S. 2024;19. doi:10.54195/RS.18297