Jansma, L. G. (2021). Demeijer, Frederique (2020), Over apostolisch-zijn gesproken. Zes generaties lidmaten over de rol van het Apostolisch Genootschap in hun leven: Utrecht: Eburon, pp. 288, ISBN 97894630131612495, € 24,95. Religie &Amp; Samenleving, 16(3), 263–266. https://doi.org/10.54195/RS.11418