Snel, J. D. (2016). Post, Henk & Gerhard van der Schyff (red.) (2014), Godsdienstvrijheid in de Nederlandse rechtsorde. Nationale en Europese perspectieven: Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, pp. 366, ISBN 9789462400986, € 29,95. Religie &Amp; Samenleving, 11(3), 374–378. https://doi.org/10.54195/RS.12224