Laeyendecker, B. (2015). Sociologen en bisschoppelijk beleid: Kritische overwegingen bij de dissertatie van Chris Dols, Fact Factory. Sociological Expertise and Episcopal Decision Making in the Netherlands, 1946-1972. Religie &Amp; Samenleving, 10(1), 44–62. https://doi.org/10.54195/RS.12263