Elsenaar, M. (2022). Als je moslim bent op een christelijke school.: Een reflectie op levensbeschouwelijk onderwijs over de islam op protestants-christelijke en katholieke scholen voor voortgezet onderwijs. Religie &Amp; Samenleving, 17(3), 250–268. https://doi.org/10.54195/RS.13315