Huijzer, R. (2023). De Waal, Hans. 2021. Diaconaat en ouderen. Over de diaconale roeping van de kerk in de context van vergrijzing.: Utrecht: Eburon, pp. 215. Religie &Amp; Samenleving, 18(1), 50–52. https://doi.org/10.54195/RS.13823