Spronk, B. (2017) “Op onbekend terrein? Moreel beraad vanuit het perspectief van tragiek: Wat betekent dit voor geestelijke verzorging?”, Religie & Samenleving, 12(2/3), pp. 230–248. doi: 10.54195/RS.12120.