Laeyendecker, B. (2015) “Sociologen en bisschoppelijk beleid: Kritische overwegingen bij de dissertatie van Chris Dols, Fact Factory. Sociological Expertise and Episcopal Decision Making in the Netherlands, 1946-1972”, Religie & Samenleving, 10(1), pp. 44–62. doi: 10.54195/RS.12263.