Elsenaar, M. (2022) “Als je moslim bent op een christelijke school. : Een reflectie op levensbeschouwelijk onderwijs over de islam op protestants-christelijke en katholieke scholen voor voortgezet onderwijs”, Religie & Samenleving, 17(3), pp. 250–268. doi: 10.54195/RS.13315.