[1]
B. Laeyendecker, “Sociologen en bisschoppelijk beleid: Kritische overwegingen bij de dissertatie van Chris Dols, Fact Factory. Sociological Expertise and Episcopal Decision Making in the Netherlands, 1946-1972”, R&S, vol. 10, nr. 1, pp. 44–62, mei 2015.