Laeyendecker, Bert. “Dupliek: Geringe Kritiektolerantie”. Religie & Samenleving 10, no. 3 (december 1, 2015): 250–259. Geraadpleegd juni 2, 2023. https://religiesamenleving.nl/article/view/12240.