1.
Jansma LG. Demeijer, Frederique (2020), Over apostolisch-zijn gesproken. Zes generaties lidmaten over de rol van het Apostolisch Genootschap in hun leven: Utrecht: Eburon, pp. 288, ISBN 97894630131612495, € 24,95. R&S [Internet]. 1 oktober 2021 [geciteerd 18 mei 2022];16(3):263-6. Beschikbaar op: https://religiesamenleving.nl/article/view/11418