1.
van Deursen-Vreeburg J. Persoonsvorming in het voortgezet onderwijs: Pleidooi voor een contemplatieve pedagogiek. R&S [Internet]. 1 juni 2019 [geciteerd 20 april 2024];14(2):190-209. Beschikbaar op: https://religiesamenleving.nl/article/view/11579