1.
Spronk B. Op onbekend terrein? Moreel beraad vanuit het perspectief van tragiek: Wat betekent dit voor geestelijke verzorging?. R&S [Internet]. 1 oktober 2017 [geciteerd 8 juni 2023];12(2/3):230-48. Beschikbaar op: https://religiesamenleving.nl/article/view/12120