1.
Elsenaar M. Als je moslim bent op een christelijke school. : Een reflectie op levensbeschouwelijk onderwijs over de islam op protestants-christelijke en katholieke scholen voor voortgezet onderwijs. R&S [Internet]. 17 november 2022 [geciteerd 5 februari 2023];17(3):250-68. Beschikbaar op: https://religiesamenleving.nl/article/view/13315