1.
Huijzer R. De Waal, Hans. 2021. Diaconaat en ouderen. Over de diaconale roeping van de kerk in de context van vergrijzing.: Utrecht: Eburon, pp. 215. R&S [Internet]. 13 maart 2023 [geciteerd 24 september 2023];18(1):50-2. Beschikbaar op: https://religiesamenleving.nl/article/view/13823