Over dit tijdschrift

Religie & Samenleving wil een podium bieden aan hen die zich bezig houden met de bestudering van de veranderingen in religie en religieuze organisaties in de Europese samenleving van de laatste twee eeuwen. Daarmee wil het tijdschrift een bijdrage leveren aan het debat over de rol van religie in de hedendaagse maatschappij. Religie & Samenleving kiest voor een multidisciplinaire benadering om zo het gesprek tussen de sociale wetenschappen onderling en tussen wetenschap en de samenleving te stimuleren. Vanuit dit brede perspectief wil het ook beleidsmakers en het geïnteresseerde publiek informeren over de veranderingen in religie in relatie tot de sociale, culturele en historische context. Het tijdschrift wil daarom een plaats bieden aan – in toegankelijke stijl geschreven – wetenschappelijke artikelen uit verschillende disciplines en eveneens aan essayistische bijdragen. Voorts zal het ruime aandacht schenken aan publicaties die op genoemde terreinen verschijnen.

Geschiedenis van Religie & Samenleving

Het tijdschrift is in 2006 opgericht, mede door oudredactielid Lammert Gosse Jansma. In al de jaren van zijn bestaan zijn in dit Nederlandstalig tijdschrift publicaties verschenen op het brede terrein van de godsdienstwetenschappen, heeft het bijgedragen aan het wetenschappelijk debat en aan kennisoverdracht ook naar een breder geïnteresseerd publiek.

Uitgever

Religie & Samenleving wordt uitgegeven door Radboud University Press.

Rolling publication

Religie & Samenleving maakt gebruik van 'rolling publication' en wordt gepubliceerd als doorlopende jaargang gedurende het jaar. Dit betekent dat zodra een bijdrage gereed is, deze wordt gepubliceerd op www.religiesamenleving.nl. Een uitzondering hierop vormen themanummers, waarin verschillende artikelen rond een bepaald onderwerp worden gebundeld en als apart nummer worden uitgebracht. Themanummers kunnen tevens tegen kostprijs worden besteld als gedrukt exemplaar.

Open access beleid

Alle publicaties van de Radboud University Press gaan via de Diamond route. Via diamond open access kun je een artikel of boek direct ‘open access’ publiceren. Er zijn geen kosten aan verbonden, niet voor de auteurs en niet voor de lezers.

Archiveringsbeleid

Alle nummers van Religie & Samenleving zijn online beschikbaar in open access. Dit tijdschrift werkt samen met de archiveringsdiensten Portico en het PKP Preservation Network, die de permanente archivering van Religie & Samenleving verzekeren. Dit tijdschrift is geregistreerd als een Sherpa Romeo tijdschrift. Auteurs worden door Religie & Samenleving uitdrukkelijk aangemoedigd om hun artikel in hun institutionele archief te deponeren. De PDF’s van alle artikelen en edities worden gearchiveerd bij de Radboud University Press.