Socioloog en kritisch katholiek

In memoriam Leonardus (Bert) Laeyendecker (1930 – 2020)

Auteurs

  • Herman Noordegraaf Protestantse Theologische Universiteit
  • Kees de Groot Tilburg University

DOI:

https://doi.org/10.54195/RS.11502

Samenvatting

L. Laeyendecker was een grootheid in de Nederlandse sociologie en in de beweging van kritische katholieken. Kenner van het werk van Niklas Luhmann èn behoedzaam strijder tegen onbezonnen vooruitgangsgeloof in de maatschappij en restauratieve tendensen in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij was zowel voorzitter van de Nederlandse Sociologische Vereniging (1982-1986) als bestuurslid van de Acht Mei Beweging, een los verband van organisaties die elkaar vonden in hun reactie op het omstreden bezoek van paus Johannes Paulus II, op 8 mei 1985, aan de Nederlandse kerkprovincie. Een terugblik op leven en werk van een socioloog die niet ophield vaagheid, dikdoenerij en onzorgvuldigheden te bestrijden. Vlijmscherp en vaak met humor. Zijn leven geeft ook een tijdsbeeld van het kritisch katholicisme vanaf de jaren zestig. Dit artikel bestaat uit twee delen: het eerste bevat een levensschets, in het tweede wordt het wetenschappelijk werk belicht.

Biografieën auteurs

Herman Noordegraaf, Protestantse Theologische Universiteit

Herman Noordegraaf is emeritus hoogleraar voor diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij werkte o.a. met Bert Laeyendecker samen in het kader van het Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving (MCKS).

Kees de Groot, Tilburg University

Kees de Groot is KSGV hoogleraar sociologie van levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid aan Tilburg University en lid van de redactie van Religie & Samenleving.

Downloads

Gepubliceerd

01-01-2022

Citeerhulp

Noordegraaf, H., & de Groot, K. (2022). Socioloog en kritisch katholiek: In memoriam Leonardus (Bert) Laeyendecker (1930 – 2020). Religie &Amp; Samenleving, 16(1), 54–65. https://doi.org/10.54195/RS.11502

Nummer

Sectie

Artikel
Received 2022-01-19
Published 2022-01-01