In gesprek met Staf Hellemans

Auteurs

  • Durk Hak Redactie R&S

DOI:

https://doi.org/10.54195/RS.11566

Samenvatting

Op vrijdag 24 mei jongstleden sprak Staf Hellemans (1953) zijn peroratie uit in Tilburg op de Tilburg School of Catholic Theology. Hij was na 23 jaar hoogleraarschap godsdienstsociologie uitgediend. Zijn eerste benoeming was in 1996 aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht (KTU). Toen die KTU in 2007 fuseerde met de Theologische faculteit van Tilburg tot de Tilburg School of Catholic Theology (een door het Vaticaan en de Nederlandse bisschoppenconferentie erkende instelling, een ‘roomse’ faculteit dus) bleef hij als hoogleraar werkzaam bij de gefuseerde faculteit. Met zijn peroratie getiteld De grote transformatie van religie en van de katholieke kerk nam hij formeel afscheid van ‘Tilburg’.

Downloads

Gepubliceerd

01-09-2019

Citeerhulp

Hak, D. (2019). In gesprek met Staf Hellemans. Religie &Amp; Samenleving, 14(3), 294–297. https://doi.org/10.54195/RS.11566

Nummer

Sectie

Artikel
Received 2022-02-04
Published 2019-09-01